dimecres, 30 de gener de 2013

Dolmen del rec del mas Ventós

Fa pocs mesos es va trobar un nou dolmen al terme de Palau-saverdera (Alt Empordà). Es tracta del dolmen de la barraca del rec del mas Ventós, situat al vessant sud de la serra de Rodes, sobre la badia de Roses. El dolmen es troba en un indret de forts pendents i roques escarpades. Per arribar-hi cal baixar des del mas Ventós al dolmen de la muntanya d'en Caselles. Des d'allà cal baixar entre el rocam fins a la llera del rec del mas Ventós. Després de creuar-lo cal pujar per l'altra banda fins arribar a una barraca, a l'interior de la qual es troba el dolmen. Conserva a l'interior dues lloses de la cambra i la gran llosa de coberta, que ara és la coberta de la barraca. Integrades al marge de pedra seca on hi ha la barraca, i cap a la banda sud, es veuen dues lloses clavades formant angle recte que podrien ser restes del corredor, ja que pel gran pendent no sembla versemblant que estès orientat cap al rec, seguint el vessant. A la seva vora, en un gran bloc de pedra es veuen dues cassoletes a la seva superfície.

dimarts, 1 de gener de 2013

Any Nou, menhir nou!!!

Fa unes setmanes el Saül Garreta va topar-se amb una pedra dreta no gaire lluny de Solanell (Castellbó, Alt Urgell). Ahir, amb el Jordi Casamajor, i guiats pel David Manzanera, vam anar a veure-la. Es troba a l'interior d'un bosc, amb una vegetació molt uniforme i sense cap referència, de manera que és difícil trobar-la sense GPS o sense que algú t'hi porti. La pedrafita és situada en un terreny inclinat, per això els qui la van plantar van fer una petita plataforma amb pedres, per aplanar el terreny on s'assenta. Es troba en un serrat conegut com a Serrat del Salze, així que vam decidir anomenar-lo MENHIR DEL SERRAT DEL SALZE. La pedra és apuntada. Fa 160 cm en el seu punt més alt, 47 cm d'amplada i uns 28 cm de gruix. Té un aspecte molt regular, com si hagués estat treballada, tot i que la roca del país s'exfolia bé i fàcilment. La seva altitud és de 1610 m, i no és lluny dels dòlmens de la Boïga del Gavatxo i del Ras de Conques.