diumenge, 13 de març de 2016

Santa Eugina de Solans (III)

Definitivament la capella de Santa Eugina de Solans està edificada sobre un túmul prehistòric. Una llegenda local afirma que sota la capella hi ha enterrat un batalló de guerrers, fet que mostra clarament que a la gent de l'indret no els havia passat desapercebuda la presència del túmul, que fa 22 m de diàmetre i uns 2 m d'alt, tot i que la part superior es va esplanar per fer-hi la capella.
És ben conegut arreu el fet de la cristianització dels megàlits, però és poc freqüent la presència de capelles i esglésies aixecades directament damunt del túmul. A Espanya, fins ara, l'únic cas ben conegut és el de la capella de Santa Cruz, a Cangas de Onís (Astúries), publicat el 1919 en la monografia del comte de la Vega del Sella "El dolmen de la capilla de Santa Cruz".
A Europa, el més conegut és el túmul del Mont Saint Michel, a Carnac, objecte de diverses excavacions, la primera de les quals es va fer el 1862, a càrrec de René Galles ("Les fouilles du Mont Saint-Michel en Carnac", Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 1863, p. 7-17), Després, el 1877, hi va actuar James Miln ("Excavations at Carnac. The Bossenno and the Mont Saint Michel"). Més tard, Zacharie le Rouzic hi va fer diverses intervencions ("Tumulus du mont Saint-Michel: fouilles de 1900 à 1906", 51 p.).
Els únics altres casos de capelles sobre túmuls que coneixem a Europa són La Houge Bie, a l'illa de Jersey (Gran Bretanya), l'església-castell de Nin, a Croàcia, i l'església de Penedono, a Penela da Beira (Portugal).
El cas de Portugal és singular, en el sentit que hi ha un petit nombre de grans dolmens convertits en capelles, les anomenades antas-capela ("As antas-capela: contributos para o seu estudo em território português", Mário Nuno do Bento Antas, 2000). En realitat no són capelles aixecades damunt túmuls, sinó dolmens convertits en capelles, situant al seu interior un altar, aprofitant l'espai de la cambra dolmènica.
Santa Eugina és el primer i únic cas (de moment) a Catalunya d'una capella aixecada damunt un túmul funerari prehistòric, cosa que li dóna una importància rellevant.