dissabte, 11 de maig de 2013

El dolmen de Burbre (Alt Urgell)

El proppassat 5 de maig el Miquel Ribó va donar notícia de la descoberta d'un nou dolmen en el municipi de Montferrer i Castellbó. Està situat a 300 metres a llevant del coll de Burbre, en el cim de la Roca del Carret. Conserva bona part del túmul, ben marcat per un peristàlit que sembla formar un anell interior, mentre que s'endevina un altre anell de pedres més exterior. L'anell interior fa 6 m de diàmetre en sentit E-W i 7 m en sentit N-S. L'exterior fa uns 8 m en totes les direccions. La cambra està orientada en el sentit E-W, sense que es pugui determinar en quina banda era la capçalera, ja que només conserva les dues lloses laterals i la coberta. La llosa de la banda de migdia, que en les fotos pot semblar un aflorament rocós natural, està caiguda gairebé del tot. Quan la cambra es va plegar per aquella banda, segurament a causa de la pressió de la coberta, la coberta va ser arrossegada i desplaçada cap al nord per l'empenta de la llosa sud, però no va arribar a caure, de manera que la cambra es va estabilitzar en un nou equilibri, tal i com es veu ara.
En la primera foto es pot apreciar perfectament el peristàlit. La segona foto està presa des de ponent cap a llevant i la tercera des de llevant cap a ponent; i, com que ens hem descuidat el jaló, en aquesta darrera foto us hi poso el Jordi Pasques, perquè us doni una idea de les dimensions de la cambra.